06

تست گرم-آزمایش-فاز دوم-کارخانه-کنسانتره-سنگ آهن​​​​​​​

تست گرم آزمایشی فاز دوم کارخانه کنسانتره سنگ آهن​​​​​​​

ادامه مطلب

05

تست سرد فاز دوم کارخانه کنسانتره سنگ آهن​​​​​​​

تست سرد-فاز دوم-کارخانه-کنسانتره سنگ آهن​​​​​​​
ادامه مطلب

03

فرآیند گوگردزدایی باطله فلوتاسیون با استفاده از فرآیند بیولیچینگ​​​​​​​

تست گرم-آزمایش-فاز دوم-کارخانه-کنسانتره-سنگ آهن​​​​​​​
ادامه مطلب

حضور در سیزدهمین نمایشگاه تامین زنجیره معدن اصفهان

تست سرد-فاز دوم-کارخانه-کنسانتره سنگ آهن​​​​​​​
ادامه مطلب

08

حضور در هفدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی تهران

کیمیا معادن سپاهان -واحد برتر معدنی
ادامه مطلب

07

​اخبار 

مقالات 

04

HSE در کیمیا

تست گرم-آزمایش-فاز دوم-کارخانه-کنسانتره-سنگ آهن​​​​​​​
ادامه مطلب

04

کیمیا معادن سپاهان “واحد برتر معدنی” کشور​​​​​​​

کیمیا معادن سپاهان -واحد برتر معدنی
ادامه مطلب

03

صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای شرکت کیمیا معادن سپاهان 

فنی و حرفه ای-شرکت کیمیا معادن سپاهان
ادامه مطلب

02

سیستم هوشمند دانه بندی سنگ معدن کیمیا کردستان​​​​​​​

تست گرم-آزمایش-فاز دوم-کارخانه-کنسانتره-سنگ آهن​​​​​​​
ادامه مطلب

01

خط جدید خردایش در مدار تولید قرار گرفت​​​​​​​

خط جدید-خردایش-تولید
ادامه مطلب

02

یک شب با معدنکاران

معدنکاران
ادامه مطلب

01

نمونه سیستم بهینه سازی فرآیند فلوتاسیون با کنترل ابعاد حباب های تشکیل شده​​​​​​​​​​​​​​

ادامه مطلب
تست گرم-آزمایش-فاز دوم-کارخانه-کنسانتره-سنگ آهن​​​​​​​