سیستم هوشمند دانه بندی سنگ معدن کیمیا کردستان​​​​​​​

فرآیند توليد کنسانتره

در ابتدای هر مرحله سنگ شکني سرند های مختلفي برای فیلتر کردن سنگ های با ابعاد بزرگتر از ابعاد خرد کن قرار گرفته است تا از ورود سنگ های با ابعاد درشت جلوگیری کند در نهايت اين سنگ ها که از مرحله قبلي سنگ شکني عبور کرده اند، مجدد به همان مرحله برگشت داده مي شود با توجه به اينکه يکي از هزينه برترين مراحل فرآوری سنگ آهن، مرحله خرد کني سنگ است، افزاي میزان برگشتي به معني کاهش تولید، افزايش هرينه، هدر رفت انرژی و در نهايت افزايش آلاینده ههای زيست محیطي خواهد بود بنابراين اطلاع از اندازه دقیق سنگ های خرد شده در هر مرحله و کنترل دانه بندی آنها مي تواند تاثیر به سزايي در افزايش بهره وری محصول داشته باشد در شکل پایین تصويری از سنگ های خارج شده از خط سنگ شکني مشخص شده است.

دانه بندي سنگ​​​​​​​

سنگ هاي خارج شده از سنگ شکن خط شماره1

کنترل ابعاد سنگ به صورت هوشمند​​​​​​​

به منظور اطلاع از ابعاد دقیق سنگ ها، بعد از مرحله سنگ شکني، لازم است که دوربین با قابلیت تصويربرداری با سرعت بالا به همراه نورپردازی مناسب بر روی نوار حمل سنگ ها نصب شود بعد از دريافت تصاوير و تحلیل تصاوير توسط واحد پردازش، نتايج نمايش داده مي شود اگرچه همین اطلاعات لحظه ای مي تواند برای اپراتورهای خط بسیار سودمند باشد، اما مي توان با اعمال فیبدک های مناسب خودکار به عوامل تعیین کننده ابعاد خروجي سنگ شکن مانند سرعت موتور، فاصله دهانه خروجي سنگ شکن ، ابعاد سنگ های خروجي را نیز به صورت هوشمند و با دقت و سرعت بسیار بالا، بهبود بخشید.
در شکل زیر شمای کمي سیستم پیشنهادی شامل سیستم تصوير بردازی و سیستم پردازی، نشان داده شده است.

شماي کلي سيستم پيشنهادي براي دانه بندي ابعاد سنگ