طراحی و اجرای نمونه سیستم بهینه سازی فرآیند فلوتاسیون با کنترل ابعاد حباب های تشکیل شده​​​​​​​

فرآیند توليد کنسانتره

سیستم هوشمند تشخیص حباب ها

در فرآیند خالص سازی کنساتره آهن در هنگام دمش هوا حباب هایی بر روی سطح مایه خمیری کنسانتره تشکیل می شود اندازه این حباب ها به نوعی بیانگر شرایط فلوتاسیون است ابعاد این حباب ها نباید از حدود معینی کمتر یا بیشتر شود در صورتی که ابعاد این حباب ها از حدود معین کمتر یا بیشتر شود با تنظیم دریچه ورودی هوا میتوان این فرآیند را کنترل کرد هم اکنون این فرآیند کنترل فلوتاسیون توسط اپراتورها انجام می شود بدین صورت که اپراتور باید به صورت منظم از این حباب ها بازرسی چشم انجام دهد و در صورتی که حباب ها کوچک یا بزرگ شده باشند، دریچه ورودی هوا را تنظیم کند با توجه محیط اسیدی و آلوده محیط، سرعت بسیار زیاد تولید و از بین رفتن حباب ها، عدم دقت کافی اپراتور به علت شرایط سخت کاری سبب خواهد شد که ایهن کنترل با دقت بالایی همراه نباشد بنابراین وجود سیستم هوشمند که بتواند به صورت خودکار ابعاد حباب ها را تشخیص داده و درصورت تغییر ابعاد حباب ها بتواند دریچه ورودی هوا را کنترل کند، بسیار موثر خواهد بود​​​​​​​.

سنگ هاي خارج شده از سنگ شکن خط شماره1

عمليات انجام شده

بعد از بررسی تصاویر توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت، مشخص کردن ابعاد حباب ها با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر امکان پذیر است، در شکل زیر نمونه ای از تصاویری که حدود حباب ها توسط الگوریتم نشان داده شده است را می بینیم.

شماي کلي سيستم پيشنهادي براي دانه بندي ابعاد سنگ