تست گرم آزمایشی فاز دوم کارخانه کنسانتره سنگ آهن​​​​​​​

به گزارش روابط عمومی کیمیا معادن سپاهان و با تلاش مهندسین و متخصصین این شرکت، تست گرم آزمایشی فاز دوم کارخانه کنسانتره با موفقیت انجام پذیرفت و اولین محصول از خط شماره دو کارخانه کنسانتره سنگ آهن کیمیا معادن سپاهان با موفقیت خارج گردید.
با راه اندازی فاز دوم کارخانه، ضمن افزایش تولید و کیفیت محصول موجب رونق اشتغال پایدار در سال 1401 خواهد شد.​​​​​​​