کسب استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان

در اولین جلسه کمیته تایید صلاحیت ازمایشگاه های سال جاری که با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار گردید مدارک و مستندات ۲۷ ازمایشگاه براساس استاندارد ایران _ ایزو ۱۷۰۲۵ آی ای سی ورژن ۲۰۱۷ و گزارشات تیم های ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت و…

ادامه مطلب

جلسه بازنگری مدیریت کیفیت آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان در سال ۱۳۹۹

در سال گذشته مجموعه ازمایشگاهی کیمیا معادن سپاهان توانسته است، با بهره گیری از تلاش جمعی پرسنل کوشا و توانمند و با تکیه بر حمایت مدیریت سازمانی، به سطوح بالای پیشرفت و تحقق اهداف سازمانی خرد و کلان در زمینه های اموزشی ، پژوهشی ، گسترش دامنه کاربرد ازمایشگاه و توسعه متد صحه گذاری ،…

ادامه مطلب
آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان

نزدیک به یک سال است، که کارشناسان آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان، جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO17025 در تلاش هستند، که هم اکنون پیاده سازی و مستند سازی فرم ها صورت گرفته، و با حضور مهندسین پژوهشکده استاندارد و تحقیقات صنعتی، ارزیابی های سیستمی و کیفیتی به مرحله نهایی خود رسیده. گفتنی است؛ با…

ادامه مطلب