واگذاری پروژه در شرکت کیمیا معادن سپاهان

موضوع آگهی : عبارتست از اجرای پروژه احداث شبکه فشار متوسط  ( 20 کیلو ولت دو مداره ) برق رسانی به فاز 2 کنسانتره شرکت کیمیا معادن حد فاصل پست 63کیلو ولت مجتمع معدنی صبا نور تا مجتمع معدنی کیمیا معادن سپاهان به صورت دستمزد اجرا مطابق با طرح و نقشه ارائه شده توسط کارفرما…

ادامه مطلب