آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان

نزدیک به یک سال است، که کارشناسان آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان، جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO17025 در تلاش هستند، که هم اکنون پیاده سازی و مستند سازی فرم ها صورت گرفته، و با حضور مهندسین پژوهشکده استاندارد و تحقیقات صنعتی، ارزیابی های سیستمی و کیفیتی به مرحله نهایی خود رسیده. گفتنی است؛ با…

ادامه مطلب