نرم افزار ArcGIS چیست؟

نرم افزار ArcGIS چیست؟

نرم افزار ArcGIS ابزاری برای مطالعات سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (Geographic Information System) است. این نرم افزار برای ایجاد و مدیریت داده­ها، ویرایش و نمایش آنها و نیز انجام بعضی پردازشها...
بالا

Choose Color Color