موقعیت زمین شناسی ایران در جهان

موقعیت زمین شناسی ایران در جهان

ایران از معدود کشورهایی است که به واسطه موقعیت زمین شناسی و جغرافیایی، نمایانگر تنوع و گوناگونی بسیار بالایی در پدیده ها و عوارض زمین شناختی است. کشور ایران از لحاظ پدیده ها و تاریخ زمی...
بالا

Choose Color Color