روش استخراج روباز معدن

روش استخراج روباز معدن

روش استخراج روباز یکی از روش های متداول استخراج معادن سطحی است که بیشتر برای معادن فلزی و عمدتاً مس و آهن به کار می رود.در روش استخراج روباز،استخراج ذخیره معدنی به صورت پله پله و تا عمقی که صرفه اقتصا...
بالا

Choose Color Color