نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد

نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد

ايران با حدود 1% جمعيت جهان حدود 7% ذخاير كشف شده دنيا را داراست كه خود حاكي از در اختيار داشتن بستری مناسب برای سرمايه گذاري در اين بخش است. کشور ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی غیر نفتی، ۳...
بالا

Choose Color Color