11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

کارگران با تلاش ها و مجاهدت های خود، چرخه صنعت و تولید را می چرخانند و دیگران را مهمان سود دهی خویش می کنند.این قشر با ارزش ترین گروه در جامعه هستند و حیات اقتصادی یک کشور مرهون کار کارگرا...
بالا

Choose Color Color