11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

کارگران با تلاش ها و مجاهدت های خود، چرخه صنعت و تولید را می چرخانند  و دیگران را مهمان سود دهی خویش می کنند.این قشر با ارزش ترین گروه در جامعه هستند و حیات اقتصادی یک  کشور مرهون کار کارگران جان برکفی است که در همه بخش ها در حال فعالیت هستند. لذا بهره مندی از دسترنج و تولیدات این فعالان زحمتکش بر اساس وظیفه انسانی و اجتماعی می طلبد که پاسخ نیکی را به نیکی بدهیم و هفته کار و کارگر را به تمام تلاشگران عرصه کار و تولید تبریک و تهنیت گفته و سپاسگذار باشیم.