واحد تولید و بهره برداری

اين واحد فعاليت خود را با تجهيز و بهره برداري از معدن سنگ آهن سراب واقع در شهرستان بيجار از سال ١٣٨٨ آغاز نموده كه با برخورداري از كارشناسان و متخصصان مجرب در زمينه معدنكاري موفق به كسب افتخار رتبه بهره بردار نمونه استان كردستان در سالهاي ٩٠ و ٩١ براي مجموعه كيميا معادن سپاهان گرديده و با بكارگيري تعداد حدوداً ١٥٠نفر نيروي انساني بطور مستقيم و حدود ٣٠٠ نفر بطور غيرمستقيم ايجاد اشتغال نموده است
 
  • تجهیز و راه اندازی عملیات بهره برداری معدن سنگ آهن ایله تایباد، استان خراسان رضوی
  • مدلسازی و طراحی عملیات بهره برداری معدن سنگ آهن ندوشن، استان یزد
  • عملیات حفاری انفجاری معدن سنگ آهن سراب، استان کردستان
  • تجهیز و اجرای عملیات حفر دساندری های ریلی و نواری معدن زغالسنگ چشمه پودنه، استان کرمان
  • طراحی و نصب خط خردایش معدن سنگ آهک نیان میناب، استان هرمزگان
  • بهینه سازی خط خردایش و فرآوری معدن سنگ آهن سراب، استان کردستان