نمایشگاه بین المللی ایران کان مین ٢٠١٨

نمایشگاه بین المللی ایران کان مین ٢٠١٨

از تاریخ ١١ لغایت ١٤ آبان ماه ٩٧ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی در محل دايمی نمایشگاه های تهران برگزار شد که گروه شرکت های کیمیا معادن سپاهان به نمایش توانمندی ها و قابلیت های خود پرداخت.