نحوه و چگونگی افزایش سهم هلدینگ کیمیا در شکوفایی اقتصاد کشور

نحوه و چگونگی افزایش سهم هلدینگ کیمیا در شکوفایی اقتصاد کشور

مهندس خیراللهی، مدیرعامل هُلدینگ کیمیا گفت: سهم گروه شرکت های کیمیا، باید در اقتصاد ملی افزایش یافته و تمام تلاش های خویش را در جهت شکوفایی هرچه بیشتر حوزه های صنعتی و معدنی کشور، متمرکز نماییم.
به گزارش واحد رسانه روابط عمومی و تبلیغات گروه شرکت های کیمیا، وی که در شورای مدیران هُلدینگ کیمیا سخن می گفت، افزود: موضوع توسعه زمینه فعالیت ها و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصاد، در اولویت امور و در رأس برنامه های گروه شرکت های کیمیا جانمایی شده است.
مهندس خیراللهی با تأکید بر اینکه افق های اقتصاد ایران روشن است، خاطر نشان ساخت: اطمینان به بخش خصوصی، می تواند راهکار برون رفت از چالش های اقتصادی اخیر باشد.
مدیرعامل هُلدینگ کیمیا تصریح کرد: در ایران، هم انرژی هست و هم سرمایه؛ هم نیروی انسانی متخصص، رشد و نمو یافته و هم انواع تجهیزات تخصصی برای تولید با کیفیت موجود است؛ اما در همین خصوص، باید یاد بگیریم که چگونه از این همه نعمت، به طور بهینه و صحیح بهره برداری کنیم.
وی همچنین پیرامون تشکیل شورای مدیران هُلدینگ کیمیا اظهار داشت: در اینگونه جلسات، چنانچه چرخه اندیشه ورزی و طوفان فکر شکل بگیرد؛ شورایی پویا و موفق به منصه ظهور می رسد.
در ادامه این جلسه مهندس کشایی، قائم مقام مدیرعامل هُلدینگ کیمیا نیز گفت: شورای مدیران، گامی مهم در راستای تمرکز انرژی سازمان و تطبیق تفکرات و برنامه های مدیران مجموعه در جهت استراتژی های کلان هُلدینگ است.
وی خاطر نشان ساخت: مدیران شرکت های گروه کیمیا معادن سپاهان، بیشترین نقش را در تحقق استراتژی های شرکت کیمیا معادن سپاهان و اجرای به موقع و صحیح برنامه ها دارند.
مهندس کشایی بیان داشت: از جمله مسیرهایی که به بلوغ سازمانی و توسعه فراگیر منجر می شود، همین قبیل جلسات هم اندیشی است که حاصل آن، تبلور اندیشه های ناب و تبدیل آنان به برنامه هایی است که بی شک، موفقیت سازمان را رقم خواهد زد.