مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر

مراسم معارفه مدیر عامل جدید شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر

پنجشنبه 98/02/26

در ابتدای این دیدار مهندس علی خیراللهی رئیس هیأت مدیره گروه شرکت های کیمیا ضمن قدردانی از زحمات دکتر کشایی ،مهندس احمدپور از فعالین بخش معدن،را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر معرفی کرد.

وی افزود:با پتانسیل های موجود در شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر باید زمینه کمک به دیگر شرکت های گروه فراهم شود و امیدوارم همه تلاش کنند از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود با حضور مهندس احمدپور استفاده کنند و شاهد موفقیت روز افزون این مجموعه باشیم.

در ادامه دکتر کشایی گفت:تمامی شرکت های گروه می بایست نگاهی نو به آینده داشته باشند و با همدلی، رفاقت و سلامت در کار باعث ارتقاء کمی و کیفی شرکت ها شوند.

مهندس احمدپور در پایان این جلسه گفت: حضور در کنار مجموعه بزرگ کیمیا باعث افتخار من است و آمده ام شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر را سالم به مقصد برسانم. وی افزود: ایران 10درصد معادن جهان را داراست که تنها با بهره برداری از معادن مس قادر خواهیم بود کشور را از فروش نفت بی ناز کنیم و باید از تمام ظرفیت های داخلی برای رسیدن به اهداف مجموعه استفاده کنیم.