مختصری درباره مجموعه ازمایشگاهی معدن سراب

 
همزمان با شروع فعالیت معدن سراب واحد کنترل کیفیت در قالب راه اندازی یک واحد ازمایشگاهی در این مجموعه شروع به کار نمود که در این راستا این واحد با برخورداری ازنیروهای متخصص و کارمد و و با بهره گیری از مواد وتجهیزات و با استفاده ازاستاندارد های روز براساس نیاز روز مجموعه به انالیزهای مرتبط با فعالیت های اکتشافی و همچنین بازرگانی با استفاده از روشهای شیمی تر ودستگاهی منطبق با انالیزهای SGS ، IGI، می پرداخت همزمان با راه اندازی کارخانه کنسانتره سنگ اهن در سال ١٣٩٦ ازمایشگاه به محل معدن منتقل ودر سال ٩٧ در فضایی بالغ بر١٥٠ متر مربع در قالب یک مجمو عه و چهار زیر گروه ازمایشگاهی شامل ازمایشگاه سرندی ، ازمایشگاه شیمی تر ،ازمایشگاه دستگاهی ،ازمایشگاه فلوتاسیون و با استفاده از نیروهای اموزش دیده و کارامد و دستگاههای به روز به فعالیت خود ادامه می دهد .
فعالیت واحدهای ازمایشگاهی به تفکیک عبارتند از :

آزمایشگاه سرندی:


این ازمایشگاه با بهره گیری از امکاناتی نظیر سنگ شکن فکی ،اسیاب دیسکی ،فیلتر پرس ازمایشگاهی ،اون ، سرند شیکرتر ، تعداد ٣٢ سرند ازمایشگاهی با مش های مختلف ،ریفل تقسیم و ترازو به فعالیت های نظیر خردایش ، اماده سازی نمونه ، تقسیم نمونه، فیلتراسیون ، و انالیز دانه بندی می پردازد .

آزمایشگاه شیمی تر

این ازمایشگاهها با بهره گیری از فضایی مناسب ، تجهیزات به روز و با استفاده از مواد ازمایشگاهی با کیفیت بالا به انجام انالیزهای اهن کل واکسید اهن میپردازد .

آزمایشگاه دستگاهی :

این ازمایشگاه با بهره گیری از امکاناتی نظیر دستگاه انالیز کربن –گوگرد ،دستگاه بلین ، دستگاه بن ماری و میکروسکوپ نوری به انجام انالیزهای تعیین گوگرد در سنگ اهن و کنسانتره ، تعیین بلین کنسانتره ،اندازه گیری وزن مخصوص سنگ اهن و کنسانتره و مطالعه سطوح نمونه در کنسانتره می پردازد .

آزمایشگاه فلوتاسیون :
 


با بهره گیری از یونیت فلوتاسیون دنور با موادشیمیایی مختلف ودر شرایط آنالیز متفاوت به انجام آنالیزهای فلوتاسیون میپردازد .