مبارزه با ویروس کرونا

مبارزه با ویروس کرونا

واحد ایمنی و بهداشت محیط گروه شرکت های کیمیا همزمان با شیوع بیماری کرونا؛ با تلاش شبانه روزی و پیگیر سعی به فراهم کردن محیطی سالم جهت حفظ سلامت  همه همکاران شاغل در گروه شرکت های کیمیا داشته است و در این راستا اقداماتی همچون انجام تست غربالگری و تب سنجی  در بدو ورود و ثبت روزانه درجه حرارت بدن و میزان اکسیژن خون همه پرسنل را انجام داده و مرتب سلامت همه پرسنل را رصد می کند. از دیگر فعالیت های این واحد توزیع ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده به پرسنل بوده و به صورات روزانه بعد از پایان ساعت کاری گروه شرکت های کیمیا؛ محیط معدن سراب و کارخانه تولید کنسانتره کیمیا و دفاتر کلیه شرکت های گروه ضدعفونی و گندزدایی می شود.

کاهش ساعات کاری و عدم سرو غذا و عدم پذیرش مراجعین بیرونی از دیگر تمهیداتی است که در گروه شرکت های کیمیا اجرا شده تا به  حفظ بهتر سلامت محیط و پرسنل کمک شود.