مجتمع صنعتی و معدنی سراب

استان کردستان، شهرستان بیجار، بخش حسن آباد یاسوکند، روستای سراب، مجتمع صنعتی و معدنی سراب، شرکت کیمیا معادن سپاهان

031-36293842
031-36293811

دفتر مرکزی

031-3646 (30 خط)
روابط عمومی:۴۱۰-۴۱۱

اصفهان، خیابان حکیم نظامی، ضلع جنوبی خیابان محتشم کاشانی، ساختمان کیمیا

INFO@KIMIAMS.COM

09369333644